Mixkawaii

12 tekstów – auto­rem jest Mix­ka­waii.

Śmierć jest tyl­ko końcem naszej całej rzeczy­wis­tości, którą zna­liśmy za życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 stycznia 2014, 09:15

O by­ciu człowiekiem nie świad­czy sam fakt urodze­nia, tyl­ko sto­sunek do in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2013, 21:42

Śpiewaj

Zaśpiewaj mi Aniołku naj­piękniej­szą z nut,
Us­pokój bez­li­tos­ny ten życia trud.
Zam­knij drzwi, zasłoń ok­na firankami,
Śpiewaj, śpiewaj, dopóki jes­teśmy sami...


Za­tańcz jak przy Pańskim tro­nie,
Uczu­cie blas­kiem nie­chaj płonie,
Żar miłości, wy­doby­ty naj­piękniej­szym głosem.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 listopada 2013, 17:57

Podświado­mość ro­bi rzeczy, o których nie masz pojęcia dopóki ktoś nie zwróci ci na to uwagi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 listopada 2013, 18:22

Za­kochałam się ocza­mi, bo po­kochały tamte. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 października 2013, 20:35

Mo­tyle dos­tają się do brzucha niewin­nych ludzi i
ich denerwują...

Od­nośnie dlacze­go w za­kaza­nych zna­kach w kościele znaj­du­je się motylek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2013, 20:18

Os­tatnio płakałam ludziom w twarz z wy­pisa­nym na łzach bólem. Og­romnie mnie za­wiodła potęga miłości bliźniego. Żad­nych ciepłych słów i gestów. Czuję, że nie żyję. To już przyzwyczajenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 października 2013, 19:32

Plot­ka jest... Plot­ka jest jak hu­ragan. Zja­wia się w szyb­kim tem­pie, trud­no przed nią uciec, a jak się zos­ta­nie... Może ro­zer­wać, wyrządzić szko­dy, zniszczyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 października 2013, 18:39

Myśli to set­ki świec. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2013, 21:51

Gdy człowiek chce się zmienić za­pomi­na, że in­ni zos­tają ta­cy sami... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 października 2013, 08:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mixkawaii

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność